Program de functionare: marti si joi : 10-18 tel: 0241-677925 email: ujcar_ct@yahoo.com

Cine poate fi membru CAR?

 • Membri ai CAR pot fi numai persoane fizice salariate sau pensionari care au implinit varsta de 18 ani, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioase, care fac dovada, la data inscrierii, ca realizeaza venituri permanente, care sa-i permita achitarea tuturor obligatiilor fata de CAR;
 • Persoanele fizice care doresc sa devina membri, dupa ce studiaza regulamentul de functionare, trebuie sa completeze cererea de inscriere prin care se angajeaza sa respecte in totalitate prevederile acestuia si sa achite o taxa de inscriere de 30 lei;
 • Persoanele fizice care au calitatea de membru al CAR si se pensioneaza pentru limita de varsta, pot activa pe timp nelimitat ca membru al CAR, bucurandu-se de toate drepturile dobandite;
 • Somerii si pensionarii nu pot deveni membri ai CAR, in schimb cei care au calitatea de membri si devin someri sau pensionari, pot activa in continuare, bucurandu-se de toate drepturile si obligatiile prevazute de statut;
 • Calitatea de membru al CAR  inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:
  • prin depunerea unei cereri de retragere, dupa stingerea tuturor obligatiilor fata de CAR,
  • la neplata consecutiva a trei rate, CAR va recupera aceste rate cu dobanzile si penalitatile de intarziere din fondul social, cand acesta acopera obligatiile restante, apoi se executa excluderea membrului de la CAR;
  • urmare incalcarii grave a prevederilor regulamentului si statutului CAR ;
  • urmare producerii unor daune importante CAR;
  • a fost trecut in evidenta speciala, in afara bilantului, cu rate si/sau dobanzi si penalitati restante la imprumuturile contractate.

Indatoririle membrilor CAR:

 • sa respecte prevederile statutului CAR, cerintele politicilor si procedurilor de functionare, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 • sa participe la buna desfasurare a activitatii CAR, la elaborarea si infaptuirea hotararilor Adunarilor Generale si a Consiliului Director;
 • sa indeplineasca conditiile statutare referitoare la dobandirea calitatii de membru CAR;
 • sa achite ratele si dobanda la imprumuturile acordate, in conditiile contractuale stabilite;
 • sa nu aduca prejudicii materiale sau de imagine CAR ai carei membrii sunt.

Drepturile membrilor CAR:

 • voteaza la Adunarile Generale ale CAR; fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de valoarea fondului sau social;
 • aleg si sunt alesi in organele de conducere ale CAR;
 • utilizeaza nediscriminatoriu produsele si serviciile CAR;
 • in cazul decesului membrului CAR, mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, in conditiile stabilite de Consiliul Director al fiecarei CAR;
 • participa la analiza, dezbaterea si solutionarea tuturor problemelor CAR si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii;
 • se adreseaza organelor de conducere CAR in orice problema referitoare la activitatea CAR;
 • in cazul in care membrii constata ca in desfasurarea activitatii CAR, a Consiliul Director nu sunt respectate prevederile statutare, se comit abuzuri sau le sunt lezate drepturile statutare, pot solicita convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR, pentru a se stabili masuri corespunzatoare.

Acte necesare pentru înscrierea ca membru, solicitarea unui împrumut  sau retragerea:

Imprumuturi:

 • garantate cu fd. Social
 • garantate cu giranti

Analiza imprumuturilor se face avand in vedere urmatoarele

 • Capacitatea de restituire a imprumutului si a dobanzii;
 • Situatia financiara a membrului care solicita imprumutului;
 • Situatia locului de munca;
 • Garantii prezentate si acceptate;
 • Istoricul platilor anterioare.

Avantaje

 • Dobanzi atractive;
 • Program flexibil in functie de solicitarile membrilor;
 • Acces rapid la imprumuturi rezonabile;
 • Formularistica simplificata pentru acordarea rapida a imprumuturilor;
 • Aprobarea imprumuturilor in functie de capacitatea de plata a solicitantului.

Dobanzi:

 1. Dobanda la imprumut se calculeaza prin aplicarea procentului de dobanda la soldul ramas de restituit pe perioada de la data acordarii si pana la rambursarea integrala a imprumutului. Formula de calcul a dobanzii este: (Sold imprumut) * (% dob) * (nr. zile aferente sold impr.) / 365
 2. Dobanda este variabila, Consiliul Director are dreptul prin Statutul aprobat de Adunarea Generala sa actualizeze procentul de dobanda (majorari, micsorari) functie de dobanzile practicate pe piata financiara, de rata inflatiei, astfel incat sa fie protejate fondurile sociale ale membrilor impotriva inflatiei si sa acopere cheltuielile de functionare ale CAR